Info

  • Der er pt. stor efterspørgsel på plastråmateriale og råvarepriserne stiger. Vi ser os derfor nødsaget til, at justere vores priser pr. 23.4.2020.